BOCDO TRAFIC

Somos una empresa ubicada en Mercabilbao y especializada en el Transporte de mercancías nacional, Transporte frigorífico nacional y Transporte internacional (Europa)

Sarrera

Pribatutasun politika hau garatu da indarrean dagoen Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoaren xedapenak kontuan hartuta, baita 2016/679 Europako Parlamentuko eta 2016ko Kontseiluaren 2016/679 Araudiaren arabera. Pertsona fisikoen babesa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazioari dagokionez, aurrerantzean RGPD.

Pribatutasun politikaren helburua da datu pertsonalen  informazioa biltzea, datuen tratamenduarekin zerikusia duten alderdi espezifikoak, besteak beste, tratamenduen helburuak, harremanetarako informazioa laguntza ematen dioten eskubideak erabiltzeko, informazioaren kontserbazio eta segurtasun neurrien artean, besteak beste.

Tratamenduaren arduraduna

Datuen babesari dagokionez, BOCDO TRAFIC, S.L., tratamenduaren arduradun gisa kontsideratu behar da, politika honetan identifikatutako fitxategiak / tratamenduak, zehazki, Datu Tratamenduen atalean.

Ondorengo webgune honetako jabearen xehetasunak identifikatzen dira:

Tratamendu kudeatzailea: BOCDO TRAFIC, S.L.

Helbide elektronikoa: MERCABILBAO PAB.0 OF.4 – 48970 BASAUI – VIZCAYA

Helbide elektronikoa: bocdotrafic@bocdotrafic.net

 

Datu tratamenduak

Eskatutako datu pertsonalak, hala badagokio,  jabearen eskaera identifikatu eta erantzuteko beharrezkoak direnak bakarrik izango dira, aurrerantzean interesduna. Informazio hori modu egokian, zuzen eta modu gardenean tratatuko da interesdunari dagokionez. Bestalde, datu pertsonalak helburu esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira, horretarako helburuekin bateragarriak ez diren eran tratatzen ez badira ere.

Partehartzaile bakoitzetik jasotako datuak egokiak, garrantzitsuak eta ez gehiegizkoak izango dira kasu bakoitzerako dagokion helburuekin bat, eta eguneratuak izango dira .

Datuen jabeari bere datuen bilketarako aurretiko informazioa jakinaraziko zaio gidalerro honetan araututako helburu orokorren arabera, datu horien tratamendua baimenaren berariazko, zehatza eta argi eta garbi eman ahal izateko, honako hauen arabera:

 

Tratamenduaren helburuak.

Tratamendu bakoitzeko helburu zehatzak datuen bilketa kanal bakoitzean (web inprimakiak, paper inprimakiak, lokuzioak edo kartelak eta informazio oharrak) barne hartzen dituzten informazio-klausuletan sartzen dira.

Hala eta guztiz ere, interesdunaren datu pertsonalak erantzukizun eraginkorra eskaini ahal izango du, erabiltzaileak egindako eskaerak betetzeko, jabeak erabiltzen duen aukeraren, zerbitzuaren, inprimakien edo datuen bilketa sistemaren ondoan zehaztutakoa betetzeko.

Legitimazio

Nabigazio datuak.

Webgunearen bidez tratatu daitezkeen nabigazioari dagokionez, araudiaren arabera jasotako datuen kasuan, gure webgunean argitaratutako Cookieen Politika kontsultatzea gomendatzen da.

Interesdunen eskubideak.

Datuen babesari buruzko arauak datuen titularrek edo datuen titularrek, webgunearen erabiltzaileak edo BOCDO TRAFIC, S.L. sareen profil pertsonalei buruzko datu batzuk ematen dituzte.

Interesdunei laguntzeko eskubideak  hauek dira:

– Sarbide-eskubidea: datuak tratatzen ari diren ala ez, tratamenduaren helburua, datuen kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, kontserbazio-epea eta Datu horien jatorria.

 

– Zuzeneko zuzenketak: datu pertsonal ez zehaztugabeak edo zuzenak zuzentzeko eskubidea.

 

– Erretiratze eskubidea: datu hauek ezabatzeko eskubidea lortzeko hurrengo kasuetan:

o Datu horiek  beharrezkoak ez badira jasotako xedeetarako

o Beren jabeak baimena ematen duenean

o Interesdunak tratamendua kontrajartzen duenean

o betebehar juridikoa betetzean ezabatu behar direnean

o Datuak informazioaren gizartearen zerbitzu baten arabera lortzen direnean, artearen xedapenei jarraiki. 8 apdo. Datuak Babesteko Europako Erregelamenduaren 1. artikulua.

 

– Oposizio-eskubidea: interesatuaren baimenarekin oinarritutako tratamendu zehatz bati aurka egiteko eskubidea.

 

– Mugaketa eskubidea: datuen tratamendua mugatzeko eskubidea lortzeko hurrengo hipotesi hauetako bat egiten denean:

o Interesdunak datu pertsonalen zehaztasuna zalantzan jartzen duenean, konpainiak zehaztasuna egiaztatzeko aukera ematen duen denboran.

o Tratamendua legez kanpokotzat jotzen denean eta interesdunak datuak ezabatzea debekatzen du.

o Konpainiak jada bildutako helburuetarako datuak ez dituela, baina interesdunak erreklamazioen formulazio, ariketa edo defentsarako behar ditu.

o Interesdunak tratamendua kontrajartzen duenean, interesatuaren gaineko arrazoiengatik  baldin badira egiaztatzen duen bitartean.

 

– Beharrezko eramangarritasunerako eskubidea: egituratutako, erabilitako eta irakurtzeko makina formatuan datuak lortzeko eskubidea eta datuak kontroladore batera bidaltzeko eskubidea denean:

o Tratamendua baimenean oinarritzen da

o Tratamendua modu automatizatuan egiten da

 

– Erreklamazio bat eskatzeko eskumena duen kontrol-agintaritzarekin

Interesdunek adierazitako eskubideak erabil ditzakete idatziz, BOCDO TRAFIC, S.L. idatziz, helbide honetara bidalita: MERCABLBAO, PAB.0 OF. 4 – 48970 BASAURI – VIZCAYA, gaiaren arabera, nahi duzun eskubidea erabili.

 

Tratamendu bakoitzeko helburu zehatzak datuen bilketa kanal bakoitzean (web inprimakiak, paper inprimakiak, lokuzioak edo kartelak eta informazio oharrak) barne hartzen dituzten informazio-klausuletan sartzen dira.

Hala eta guztiz ere, interesdunaren datu pertsonalak erantzukizun eraginkorra eskaini ahal izango du, erabiltzaileak egindako eskaerak betetzeko, jabeak erabiltzen duen aukeraren, zerbitzuaren, inprimakien edo datuen bilketa sistemaren ondoan zehaztutakoa betetzeko.

legitimazio

Arau orokor gisa, datu pertsonalen tratamendua baino lehen, BOCDO TRAFIC, S.L-ek bere jabearen baimenaren berariazko baimena ematen du, informaziorako baimenen klausulak sartuz informazio bilketa sistemetan.

 

Hala ere, interesatuaren baimena ez da beharrezkoa, BOCDO TRAFIC, S.L.aren tratamenduaren oinarria legitimatzeko. interesdunaren datuen tratamendua baimentzen edo eskatzen duen lege edo arau zehatz baten existentzia da.

 

hartzaile

Arau orokor gisa, BOCDO TRAFIC, S.L. ez da datuak hirugarren erakundeei lagapenik edo komunikaziorako bideratzen, baldin eta legeak eskatzen badira edo zerbitzu hori emateko beharrezkoak direnak, hala nola, administrazio publikoak, finantza erakundeak. Halaber, ez dira aurreikusten nazioarteko datu transferentziak. Hala ere, beharrezkoa izanez gero, transferentziak edo datuen jakinarazpenak interesdunari jakinaraziko zaizkio datu pertsonalak biltzeko modu desberdinetan jasotako baimen informatuaren bidez.

 

iturria

Arau orokor gisa, datu pertsonalak interesatuarengandik zuzenean jasotzen dira beti; hala ere, salbuespen jakin batzuetan, datuak hirugarrenen, erakundeen edo zerbitzuen bidez jaso ahal izango dira interesdunarengandik ezberdina den heinean. Zentzu horretan, amaiera hori interesdunari transferituko zaie informazioa biltzeko modu desberdinetan jasotako baimen informatuaren eta arrazoizko denbora baten barruan, datuak lortu eta hilean behin.

 

Kontserbazio epeak

Interesdunak hartutako informazioa mantenduko du datu pertsonalak biltzeko beharrezko betekizuna betetzeko helburuarekin, eta horretarako, behin betiko onarpena egin ondoren, datuak baliogabetuko dira. Horrelako ebazpenek administrazio publikoek, epaileek eta auzitegiek soilik erabilgarri dauden datuak blokeatzea eragingo dute, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunak betetzeko eta, aipatutako epea igarotakoan, informazio hori suntsitu egingo da. .

Informazio-helburuetarako, ondokoak dira gai desberdinei buruzko informazioa kontserbatzeko:

 

DOKUMENTUA

EPEA

LEGEZKO ERREFERENTZIA

Laboral edo gizarte segurantzarekin erlazionatutako dokumentazioaocumentación de carácter laboral o relacionada con la seguridad social

4 urte

5/2000 eko abuztuaren 4ko errege-dekretu legegilearen 21 artikuluan, arau-hausteen gaineko legeko eraberritutako testua eta ordena sozialeko zigorrak eta onespenak onartzen dueña.

Merkataritza efektuetarako kontabilitateko dokumentazio fiskala

6 urte

Art. 30 Merkataritza kodea

Fiskal efektuetarako kontabilitateko dokumentazio fiskala

4 urte

Zerga lege-orokorraren 66tik 70rako artikuluak

Eraikinetarako sarbide-kontrola

hilabete 1

 AEPDko 1/1996 instrukzioa

Bideo zainketa

hilabete 1

 AEPDko 1/2006 instrukzioa

 4/1997 Lege organikoa

 

 

Zentzu honetan BOCDO TRAFIC, S.L.ak Zure eskaera ahalik eta azkarren erantzungo du eta datuen babeserako araudiaren arabera ematen diren epeak kontuan hartuko dira.

segurtasun

BOCDO TRAFIC, S.L.ak hartutako segurtasun neurriak. beharrezkoak dira, RGPDren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera. BOCDO TRAFIC, SL-en zentzu horretan, artearen egoera, aplikazioaren kostuak eta tratamenduaren izaera, esparrua, testuingurua eta xedea kontuan hartuta, baita probabilitate eta larritasun aldakorreko arriskuak ere eskubide eta pertsona fisikoen askatasunak neurri tekniko eta antolakuntzako neurriak ezarri ditu, dagoeneko arriskua dagoen segurtasun maila bermatzeko.

Edonola ere, BOCDO TRAFIC, S.L.ak mekanismo nahikoak ditu:

a) Tratamendu sistemen eta zerbitzuen iraunkortasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia bermatzea.

b) Datu pertsonalen erabilgarritasuna eta sarbidea azkar berreskuratzea, gertakari fisiko edo teknikoak gertatuz gero.

c) Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako teknika eta antolamendu neurriak eraginkortasunez egiaztatzea, eta ebaluatzea.

d) Datu pertsonalen seudonimizazioa eta enkriptatzioa, hala badagokio.